نمایش یک نتیجه

  • کتاب Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer

    دانلود کتاب و حل المسائل Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer

    103 هزار تومان
    خرید و دانلود کتاب Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer یا به فارسی مکانیک سیالات عددی و انتقال حرارت نوشته ریچارد اچ. پلچر ، جان سی. تانهیل و دیل ای. اندرسون - ویرایش سوم (Series in computational and physical processes in mechanics and thermal sciences) John C. Anderson, Dale Pletcher, Richard H. Tannehill  - Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Third Edition    
    خرید و دانلود